Kuntoutusohjaaja

Kuntoutusohjaaja tukee pitkäaikaissairasta lasta ja hänen perhettään sekä lähiympäristöä selviytymään paremmin sairauden kanssa keskustellen, rohkaisten ja kuunnellen. Laaja-alainen palveluihin ja tukitoimiin liittyvä ohjaus ja neuvonta ovat kuntoutusohjaajan työssä keskeistä. Lapsen hoidon edetessä ja myös seurantavaiheessa perheelle tarjotaan ohjausta erilaisista ajankohtaisista palveluista sekä välitetään tietoa sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseista että Reumaliiton toiminnasta.

Moniammatillisen tiimin tuki