Päivähoito ja koulu

Jokaisen lapsen opettajan tulisi tietää lapsen erityistarpeet. Lastenreumaa sairastavan oppilaan vanhempien olisi hyvä keskustella opettajan kanssa ja kertoa lapsen sairauteen liittyvistä asioista. Sama koskee päiväkotia. Joskus voidaan tarvita erityistoimia: erityiskalusteet, rannetukien tai tietokoneen käyttö ja muut erityisjärjestelyt. Ne tulisi sopia yhdessä lapsen/nuoren kanssa ja kunnioittaa tässä hänen omaa näkemystään. Lastenreumaa sairastavat lapset voivat osallistua liikunta-aktiviteetteihin, mutta koulu- ja päiväkotihenkilökunnalle tulisi kertoa sairaudesta, jotta oireiden mahdollisesti ilmaantuessa he osaavat ottaa muuttuvat tilanteet huomioon.