Psyykkinen tuki

Psyykkisen tuen ammattilainen (esim. psykologi) voi auttaa perhettä sopeutumisessa. Lapsen sairastama reuma saattaa vaikuttaa koko perheen psyykkiseen hyvinvointiin, lapsen kehittyvään minäkuvaan
ja alentaa elämänlaatua. Perhe voidaan ohjata ammattilaiselle, joka
voi auttaa lasta jaksamaan paremmin sairauden kanssa. Ammattilainen voi opettaa psykologisia kivunhallintakeinoja ja auttaa esimerkiksi pistospelon selättämisessä.

Moniammatillisen tiimin tuki