Fysioterapeutti

Fysioterapeutti arvioi lapsen/nuoren toimintakykyä ja
ikätasoista liikkumista. Hän tutkii lapsen nivelten liikelaajuuksia
ja lihasvoimaa. Fysioterapeutti antaa tarvittaessa ohjeita kivunhoitoon ja liikeharjoitteita nivelten liikkuvuuden tukemiseksi. Hän voi tarvittaessa suositella apuvälineitä.

Moniammatillisen tiimin tuki