Uusi Palvelupolku -sivusto

Lastenreuman hoitopolku

[browser-shot url="https://khshp.palvelupolku.fi/rintasyopa/" width="1200" height="700"]

Työryhmä

Lastenreumapolun TYÖRYHMÄ

Lastenreumapotilaanpolku on toteutettu yhteistyössä yliopistosairaaloiden lastenreumapoliklinikoiden sekä Suomen Reumaliiton kanssa.

Lastenreumapotilaan polun suunnittelua ja toteutusta on tukenut Pfizer Oy Polun suunnittelutyöstä ja toteutuksesta on vastannut Nordic Healthcare Group

Kuntoutusohjaaja

Kuntoutusohjaaja tukee pitkäaikaissairasta lasta ja hänen perhettään sekä lähiympäristöä selviytymään paremmin sairauden kanssa keskustellen, rohkaisten ja kuunnellen. Laaja-alainen palveluihin ja tukitoimiin liittyvä ohjaus ja neuvonta ovat kuntoutusohjaajan työssä keskeistä. Lapsen hoidon edetessä ja myös seurantavaiheessa perheelle tarjotaan ohjausta erilaisista ajankohtaisista palveluista sekä välitetään tietoa sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseista että Reumaliiton toiminnasta.

Moniammatillisen tiimin tuki

Toimintaterapeutti

Toimintaterapeutti arvioi lapsen/ nuoren yläraajojen, käsien ja kaularangan toimintaa. Yhteistyössä perheen kanssa tarkastellaan lapsen suoriutumista päivittäisistä toiminnoista. Tarvittaessa toimintaterapeutti ohjaa yksilöllisiä toimintatapoja ergonomian parantamiseksi ja suosittelee pienapuvälineitä arkeen. Toimintaterapeutti valmistaa tarvittavat käsien ja kaularangan tuet yksilöllisesti.

Moniammatillisen tiimin tuki

Fysioterapeutti

Fysioterapeutti arvioi lapsen/nuoren toimintakykyä ja
ikätasoista liikkumista. Hän tutkii lapsen nivelten liikelaajuuksia
ja lihasvoimaa. Fysioterapeutti antaa tarvittaessa ohjeita kivunhoitoon ja liikeharjoitteita nivelten liikkuvuuden tukemiseksi. Hän voi tarvittaessa suositella apuvälineitä.

Moniammatillisen tiimin tuki

Sosiaalityöntekijä

Sosiaalityöntekijä auttaa sairaan lapsen vanhempia arjen
ja taloudellisten haasteiden ratkaisemisessa ja sosiaalipalvelujen hakemisessa. Hän auttaa vanhempia selvittämään, onko
lapsen sairauden vuoksi mahdollisuutta kuntoutukseen tai sosiaaliturvaan ottaen huomioon koko perheen. Nuoren kasvaessa sosiaalityöntekijä voi olla tukena ammatinvalinta-
ja opiskelukysymyksissä.

Moniammatillisen tiimin tuki

Psyykkinen tuki

Psyykkisen tuen ammattilainen (esim. psykologi) voi auttaa perhettä sopeutumisessa. Lapsen sairastama reuma saattaa vaikuttaa koko perheen psyykkiseen hyvinvointiin, lapsen kehittyvään minäkuvaan
ja alentaa elämänlaatua. Perhe voidaan ohjata ammattilaiselle, joka
voi auttaa lasta jaksamaan paremmin sairauden kanssa. Ammattilainen voi opettaa psykologisia kivunhallintakeinoja ja auttaa esimerkiksi pistospelon selättämisessä.

Moniammatillisen tiimin tuki

Reumahoitaja

Reumahoitaja huolehtii reumapotilaiden seurantakäynneistä yhteistyössä lääkärin kanssa. Lisäksi reumahoitajan vastuulla ovat muun muassa hoidonohjaus, hoidon seuranta ja jatkohoitojen järjestelyt. Reumahoitajaan voi tarvittaessa olla yhteydessä puhelimitse.

Lasten reumalääkäri

Lastenreuman toteaa alan erikoislääkäri. Reumalääkäri on vastuussa myös sairauden hoidosta ja seurannasta. Lastenreumaa sairastava siirtyy aikuisia hoitavan reumalääkärin seurantaan 16–18 -vuotiaana.

Päivähoito ja koulu

Jokaisen lapsen opettajan tulisi tietää lapsen erityistarpeet. Lastenreumaa sairastavan oppilaan vanhempien olisi hyvä keskustella opettajan kanssa ja kertoa lapsen sairauteen liittyvistä asioista. Sama koskee päiväkotia. Joskus voidaan tarvita erityistoimia: erityiskalusteet, rannetukien tai tietokoneen käyttö ja muut erityisjärjestelyt. Ne tulisi sopia yhdessä lapsen/nuoren kanssa ja kunnioittaa tässä hänen omaa näkemystään. Lastenreumaa sairastavat lapset voivat osallistua liikunta-aktiviteetteihin, mutta koulu- ja päiväkotihenkilökunnalle tulisi kertoa sairaudesta, jotta oireiden mahdollisesti ilmaantuessa he osaavat ottaa muuttuvat tilanteet huomioon.

Jos lastenreuma aktivoituu

Jos lastenreuman oireet aktivoituvat, perheen tulee ottaa yhteyttä omaan lastenpoliklinikkaan.

Reumaseuranta päättyy

Jos lapsi on ollut pitkään oireeton, reumaseuranta päättyy lastenpoliklinikalla.

Jos uudet oireet ilmaantuvat myöhemmin, perheen tulee ottaa yhteys avoterveydenhuollon lääkäriin.

Lapsen oireet rauhoittuvat

Kun lastenreuma on rauhallinen tai oireeton lääkärin ja hoitajan kontrollikäynnit toteutuvat harvemmin riippuen lapsen iästä ja sairauden luonteesta.

Hammaslääkäri

Reumaa sairastavan on tärkeää huolehtia suun terveydestä.

Purennan tarkastuksesta:

Lastenreuma voi aiheuttaa muutoksia leukaniveliin, jolloin suun avautuminen voi vaikeutua. Reumaa sairastavalla lapsella hammaslääkäri tutkii ja seuraa leukojen toimintaa ja kasvua säännöllisesti suun terveydenhuollon käyntien yhteydessä leukanivelen mahdollisen tulehduksen takia. Leukojen alueelta otetaan tarvittaessa röntgenkuva tai magneettikuvaus, joskus myös tietokonetomografiakuvaus. Leukanivelten rauhoittamiseksi ja puremalihasten rentouttamiseksi hammaslääkäri saattaa määrätä purentakiskon käytettäväksi öisin. Jos tulehdus leukanivelessä aiheuttaa muutoksia lapsen hampaiden purentasuhteissa, on oikomishoito tarpeen. Oikomishoidosta vastaava hammaslääkäri tekee hoitosuunnitelman joko terveyskeskuksessa tai sairaalassa.

Hammashoito

Hammaslääkäri tutkii lastenreumaa sairastavan lapsen suun sekä seuraa leukojen toimintaa ja kasvua säännöllisesti suun terveydenhuollon käyntien yhteydessä leukanivelen mahdollisen tulehduksen takia. Hammaslääkäri opastaa
myös lasta huolehtimaan itse suunsa terveydestä. Hammaslääkäri sopii yleensä potilaan kanssa myös tulevista hoidoista eli määräaikaistarkastuksista potilaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Jos tarvitaan tarkempaa tutkimusta, leukanivelet tutkitaan kaiku- tai magneettikuvauksella röntgenkuvauksen lisäksi. Leukanivelten rauhoittamiseksi ja puremalihasten rentouttamiseksi hammaslääkäri saattaa määrätä purentakiskon käytettäväksi öisin. Jos tulehdus leukanivelessä aiheuttaa muutoksia hampaiden purentasuhteissa, on oikomishoito tarpeen.

Suun perushoito, kuten tarkastukset, ehkäisevä suun terveydenhoito ja paikkaushoito järjestetään terveyskeskuksessa.

Oikomishoito

Hampaita oiotaan erilaisten purentahäiriöiden vuoksi. Yleisin syy oikomishoitoon on purentahäiriö, joka haittaa hampaiston normaalia kehitystä tai toimintaa. Virheellinen purenta voi estää kunnollisen pureskelun ja aiheuttaa pään ja kasvojen alueen kiputiloja. Hoidossa käytetään irrotettavia tai kiinteitä oikomiskojeita. Oikomishoidon aikana hampaiden huolellinen puhdistus on tavallistakin tärkeämpää. Lapsilla aktiivinen oikomishoito kestää yleensä pari vuotta hoidon nivoutuessa leukojen kasvuun ja pysyvien hampaiden puhkeamiseen. Luustoperäisten purentavirheiden hoito kestää yleensä pituuskasvun päättymiseen asti.

Seurantakokeet

Lapsen laboratoriokokeet otetaan sovituin välein terveysasemalla tai poliklinikkakäynnin yhteydessä reumalääkityksen vuoksi.

Verikokeet ovat osa lapsen lääkityksen seurantaa ja niillä kontrolloidaan maksa-arvoja, verenkuvaa sekä tarvittaessa tulehdusarvoa. Jos verikokeissa ilmenee poikkeavaa (kts alla), sovitaan jatko-ohjeet hoitavan tahon kanssa.

Jos seurantaverikokeissa esiintyy poikkeavuuksia, metotreksaatti tauotetaan:

  • Jos ALAT > 100, metotreksaattilääkitys jätetään tauolle ja jatkoannoksesta päättää lapsen hoitoyksikkö.
  • Jos leukosyyttitaso on <3 ja neutrofiilitaso <1, on syytä olla yhteydessä omaan hoitoyksikköön ja jättää metotreksaattilääkitys tauolle.

Perhe saa ajan lastenlääkärille

Lähettävän lääkärin kiireellisyysarvio voi muuttua vastaanottavassa yksikössä. Hyväksytyn lähetteen jälkeen perhe saa ajan lastenpoliklinikalle.

Moikka maailma!

Tervetuloa sivustolle Palvelupolku. Tämä on ensimmäinen artikkelisi. Voit halutessasi muokata sitä tai poistaa sen, pääasia että pääset aloittamaan kirjoittamisen!

Reumaepäily

Diagnoosin saaminen

Hoito

Seuranta

Perhe varaa ajan lääkärille