Lasten reumalääkäri

Lastenreuman toteaa alan erikoislääkäri. Reumalääkäri on vastuussa myös sairauden hoidosta ja seurannasta. Lastenreumaa sairastava siirtyy aikuisia hoitavan reumalääkärin seurantaan 16–18 -vuotiaana.